Midi เพลงบักแตงโม


บักแตงโม : ฮันแนว

โอ้นั้นมันบักแตงโม
โอ้นั้นมันบักส้มโอ
โอ้นี้คงเป็นบักพร้าวน้ำหอม
โอ้จักมานูนอองตองแท้
โอ้คือเป็นตามันยกร่องแท้หนอ
โอ้คือมาใหญ่เอาฮ้ายแท้
โอ้เห็นแล้วอยากได้
คือสิเป็นตาไปขั้นเฮ็ดน้ำ
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั้นมักคนดี
ฮู้บ่ว่าอ้ายแพ้ความขาวจักซี่แท้เด้
เทิ้งขาวเทิ้งยาวเทิ้งใหญ่
ลูกผู้ใดมาถึกใจแท้หนอ
อันนั้นละมันละของแท้บ่
จากมูนพ่อหรือจากมูนแม่
เป็นหยังคือให้มาหลายแท้
ให้หลายจนหาเสื้อใส่บ่ได้
เว้ามากะเป็นตาอ้ายเหลือใจ
จนเก็บไปฝันฮอดเจ้า
ว่าได้กอดได้หอมได้ดอมดม
ได้ชื้นได้ชมได้ดมเจ้า
ได้ฮอดโอ้ย
คือสิดีถ้าเป็นจังซี้ทุกอย่าง
ได้ถอดเกิบหย่างในนาท่งน้อย
ได้เก็บบักหอยมาก้อยกินกับเจ้า
มื้อนี้ละสิเอาข้าวขึ้นเล้า
ไปไปหาแนวมาเป่าท่าแหม
โอ้คือมาใหญ่เอาฮ้ายแท้
โอ้เห็นแล้วอยากได้
คือสิเป็นตาไปขั้นเฮ็ดน้ำ
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั้นมักคนดี
ฮู้บ่ว่าอ้ายแพ้ความขาวจักซี่แท้เด้
เทิ้งขาวเทิ้งยาวเทิ้งใหญ่
ลูกผู้ใดมาถึกใจแท้หนอ
อันนั้นละมันละของแท้บ่
จากมูนพ่อหรือจากมูนแม่
เป็นหยังคือให้มาหลายแท้
ให้หลายจนหาเสื้อใส่บ่ได้
เว้ามากะเป็นตาอ้ายเหลือใจ
จนเก็บไปฝันฮอดเจ้า
ว่าได้กอดได้หอมได้ดอมดม
ได้ชื้นได้ชมได้ดมเจ้า
ได้ฮอดโอ้ย
คือสิดีถ้าเป็นจังซี้ทุกอย่าง
ได้ถอดเกิบหย่างในนาท่งน้อย
ได้เก็บบักหอยมาก้อยกินกับเจ้า
มื้อนี้ละสิเอาข้าวขึ้นเล้า
ไปไปหาแนวมาเป่าท่าแหม
โอ้นั้นมันบักแตงโม
โอ้นั้นมันบักส้มโอ
โอ้นี้คงเป็นบักพร้าวน้ำหอม

8 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh