Midi Extreme Karaoke ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

Midi Extreme Karaoke ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายเพลง
จบเกมส์ (cm) ศิลปิน : บอย พนมไพร
อยู่บ่ได้ (Am) ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์
น้องลืมหรือยัง (Ab) สายญห์ สัญญา
สัญญาห้าปี (Em) สายัณห์ สัญญา
คนกล่อมโลก (D) เสรีย์ รุ่งสว่าง
เอาค่าว่ารักเธอคืนไป (A) ชูศรี เชิญยิ้ม
รอยไถแปร (F)
ของอ้ายหรือของถิ่ม (cm) เวียง นฤมล
คนนี้ผัวเฮา (Em) ศิริพร อําไพพงษ์
กอดครั้งสุดท้าย (C) เสบสดล่าเพลิน
เลว (Em) ออย แสงศิลป์
รถบ่มีน้ํามัน (Em) จ๊อบ เสกสันต์
กะแล้วแต่ (C) วิเชียร ไชยเลิศ
ชอบแบบนี้ (C) หนามเตย
รถแห่รถยู่ ปีะโล้งโชิงนิ่ง (E) น้อง ทิวเทน
ไฟปรารถนา (Gm) The Olarn Project ดีโอฬารโปรเจค
ขี้ยา2019 (C) ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
ผาแดงนางไอ่ (Dm) พร ภิรต์ วัฒณ์ ศิวดล
ยากัญชา (F#m) จ๊อบ บรรจบ
ฮ้องไหใส่เดือน (cm) ทองดํา กองตวง
กินยาลาตาย (F) สันติ ดวงสว่าง
หัวกระเป๋า (C) แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์
คําเว้าสู่ขวัญ (F) ไมค์ ภิรมย์พร
SK1436 แต๋วจ๋า LIVE  เอ็ดดี้ ตลาดแตก
ธารารัตน์ (C) ยังโอม YOUNGOHM
ธารารัตน์ เวอร์ชั่นโจ๊ะ (C) ท็อป มอซอ
ธารารัตน์ สามช่า (Am) ท็อป มอซอ
งด (G) ใบปอ รัตติยา
รถแห่รถ ปะโล้งโซึ่งซึ่ง (E) น้อง ทิวเทน
รปภ (cm) จินตหรา พูนลาภ
ก็มาติคะ (C#m) ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ feat. Night tingel
ดวงใจแม่ (Cm) แก้วฟ้า สหเพชร
ชมบายศรี (Cm) แก้วฟ้า สหเพชร
บุญงานบวช (Em) แก้วฟ้า สหเพชร
บายศรีของใคร (Cm) แก้วฟ้า สหเพชร
เด้อหล่า (C) โก้ เซอร์แมน
หมอขวัญฝากใจ (BD) แก้วฟ้า สหเพชร
เวียนเทียน (F) แก้วฟ้า สหเพชร
แหล่พ่อคอย (A) แก้วฟ้า สหเพชร
อะไรก็กู (G) อาร์ม อัษฎา
ซาวด์ลายแห่ เดี่ยว บ่าวเมืองเก้น (C) ซาวค์ลายแห่
ซาวด์ล่าซึ่ง ดนตรีรถแห่ (C) เดียว บ่าวเมืองเกินร้อย
พิณซึ่ง เดี๋ยวพิณ (C) เดี่ยว บ่าวเมืองเกินร้อย
รวมลายพิณลายแห่ บ่าวเมืองเกิน 31 นาที (C) เดียว บ่าวเมืองเกินร้อย
ลายพิณลายแห่ แสดงสด (C) เดียว บ่าวเมืองเกินร้อย
ลายแห่เพชรใหม่ในอิสาน (C) เดี่ยว บ่าวเมืองเกินร้อย
อาสาเจ็บ (สู่กันโลดสี) ตั๊กแตน ชลดา Feat.ขันโตก ตัวเต็ง
ก็มาติคะ (C#m) ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ Feat.Night tingle
ขอไอดี สีได้บ่ (Cm) หงสา ประภาพร

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh