Midi เลาะท่ง - ( หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่ ) : น้อง ปลื้ม 5 G eXtreme Karaoke

Midi เลาะท่ง - ( หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่ ) : น้อง ปลื้ม 5 G eXtreme Karaoke 
เพลง"เลาะท่ง" ศิลปิน : น้องปลื้ม 5 G เนื้อเพลง. ข่อยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตจริง ข่อยฮู้ทุกสิ่งยกเว้นฮู้จักความ ข่อยเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักลวง ข่อยบ่ได้ป่วง แค่ข่อยบ่เต็ม มื้อนี้ฮู้สึกว่า ขี้ค้านนอนเว็น ฮู้สึกตื่นเต้น ได้ออกไปหาแนวกิน ท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนริน ได้ออกหากิน ท้องถิ่นบ้านนา ก้าวขา ออกมา สิ่งที่ตามหา กะพ้อแล้ววววว... สูนั่นฮูแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ แต่แล่นแต่ แต่_แล่นแต่ แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ ฮูแง่ ฮูบักใหญ่ นั่นขวย กิ๊โปม โอเฮาโอๆ นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ นั่นขวยกิ๊โป่ม ขวยกิ๊โปมมม ขวยบักใหญ่ใหญ่ ขวยกิ๊โป่ม ขวยกิ๊โป่ม ขวยบักใหญ่ นั่นขวยกุ๊ดจี่ๆๆ อยู่ในขี่ของงัวและควาย ให้พวกเฮาส่อยกัน ตั้งใจ ขุดเอาไปเฮ็ดแนวกินแลง หาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่งไปหาเล่ะท่ง ไปเลาะท่งไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง “ไปหาเลาะท่ง

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh