Midi อยู่ผู้เดียวให้ชิน - ดิด คิตตี้


ดาวน์โหลด Midi อยู่ผู้เดียวให้ชิน - ดิด คิตตี้ สำหรับโปรแกรมคาราโอเกะ Extreme Karaoke
เนื้อเพลง
อ้ายเอง คนเก่า
คนที่น้องบ่เอา คนที่เจ้าบ่แคร์
เป็นจั่งใด๋แน ไปอยู่นำเขา
มีความสุข.. หลายบ่..
ติดขัดอิหยังบ่ เริ่มต้นใหม่นำเขา
อวยพรให้เจ้า สุขขีเด้อนาง...

ส่วนอ้ายกลับมาดูเเลเจ้าของ
อยู่ผู้เดียวคือเก่าบ่ตายง่าย ดอกหล่า
อาจสิเมื่อยสิล้า
ซึมอยู่ดอกน้ำตา
แต่กะพอสิฮู้ อยู่ว่า....

ต้องเบิ่งหนังคนเดียว
กินข้าวคนเดียว
ไปตลาดคนเดียว
นอนกอดเจ้าของให้ชิน..

อาจสิหลับบ่ค่อยสนิท
ใจผวายาม ดึก ๆ ดื่น ๆ
ตื่น แต่ เช้า.. พับที่นอนเอาเอง
รีดเสื้อผ้าเอาเอง
เฮ็ดกับข้าวเอาเอง บ่มีคนปลุกตื่นไปเฮ็ดงาน

ฝึกใจให้มันด้าน ๆ ทุกเทศกาล
ต้องอยู่ผู้เดียวให้ชิน

คนแพ้...ต้องดูแลเจ้าของ
ผู้รับฝากฮอยแผล ผู้บ่แม่นฮักแท้
ถึงมันสิแย่ต้องอยู่ให่ได่..

ส่วนอ้ายกลับมาดูเเลเจ้าของ
อยู่ผู้เดียวคือเก่าบ่ตายง่าย ดอกหล่า
อาจสิเมื่อยสิล้า
ซึมอยู่ดอกน้ำตา
แต่กะพอสิฮู้ อยู่ว่า....

ต้องเบิ่งหนังคนเดียว
กินข้าวคนเดียว
ไปตลาดคนเดียว
นอนกอดเจ้าของให้ชิน..

อาจสิหลับบ่ค่อยสนิท
ใจผวายาม ดึก ๆ ดื่น ๆ
ตื่น แต่ เช้า.. พับที่นอนเอาเอง
รีดเสื้อผ้าเอาเอง
เฮ็ดกับข้าวเอาเอง บ่มีคนปลุกตื่นไปเฮ็ดงาน

ฝึกใจให้มันด้าน ๆ ทุกเทศกาล
ต้องอยู่ผู้เดียวให้ชิน...

ต้องเบิ่งหนังคนเดียว
กินข้าวคนเดียว
ไปตลาดคนเดียว
นอนกอดเจ้าของให้ชิน..

อาจสิหลับบ่ค่อยสนิท
ใจผวายาม ดึก ๆ ดื่น ๆ
ตื่น แต่ เช้า.. พับที่นอนเอาเอง
รีดเสื้อผ้าเอาเอง
เฮ็ดกับข้าวเอาเอง บ่มีคนปลุกตื่นไปเฮ็ดงาน

*ฝึกใจให้มันด้าน ๆ ทุกเทศกาล
ต้องอยู่ผู้เดียวให้ชิน..


ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh