Midi เพลง เจ็บส่ำฟ้า - เน็ค นฤพล Extreme Karaoke

ฟรี Midi เพลงเจ็บส่ำฟ้า - เน็ค นฤพล Extreme Karaoke

เห็นว่าฮักส่ำฟ้า

กะสิให้อ้ายเจ็บส่ำฟ้าพุ่นตี้

เจ้าจั่งพาเขามาบุกรุกพื้นที่

โดยบ่ย้านอ้ายขาดใจ

บ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้

จักสิทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำได๋

พออยากมุดดินแก่นหนีคนใจร้าย

จั่งซุมหมู่เจ้า

จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง

เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า

จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี

แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย

แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน

ให้กลั้นปานได๋เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว

ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง

เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว

อาจสิมีน้ำตาอีกโดนอยู่แหล่ว

แนวเจ็บส่ำฟ้า

แค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก

อ้ายกะคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อได๋

เปิดโตเขาให้เขาซำบายใจ

กะส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น

กะจักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง

เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า

จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี

แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย

แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน

ให้กลั้นปานได๋เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว

ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง

เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว

อาจสิมีน้ำตาอีกโดนอยู่แหล่ว

แนวเจ็บส่ำฟ้า

จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง

เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า

จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี

แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย

แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน

ให้กลั้นปานได๋เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว

ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง

เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว

อาจสิมีน้ำตาอีกโดนอยู่แหล่ว

แนวเจ็บส่ำฟ้า

กะขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี

แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย

แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน

ให้กลั้นปานได๋เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว

กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง

เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว

อาจสิมีน้ำตาอีกโดนอยู่แหล่ว

กะแนวเจ็บส่ำฟ้า
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh