มิดี้คาราโอเกะ ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ | ไผ่ พงศธร midifree


 ดาวน์โหลด Midifree มิดี้คาราโอเกะ ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ | ไผ่ พงศธร ได้ฟรี ใช้สำหรับโปรแกรมคาราโอเกะ Extreme Karaoke รองรับทุกเวอร์ชั่น ได้ที่นี้ โดย midiextreme

ตั้งใจฟังเด้อเจ้า สิเว้าอันหนึ่งสู่เจ้าฟัง

ตั้งแต่เฮาได้เฮียนฮู้กัน สิ่งนั้นคือของวิเศษ

เกิดได้ใหญ่มา บ่เคยคิดว่า สิมีไผเห็นค่า จักเม็ด

เจ้าคือผู้นั้น ที่เข้ามาเฮ็ด ให้ใจ ยังตายบ่ได้ฮู้บ่

ทุกอย่าง ที่เฮ็ดไป ออกจากใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า

อาจสิยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา แต่ว่า กะอยากให้เจ้าฮู้น้อ

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าควมใด๋

สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป

จักสิเว้าจั่งใด๋จังสิพอ

ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ

เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ ฮักเจ้าหลายกะด้อ

ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋

ทุกอย่าง ที่เฮ็ดไป

ออกจากใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า

อาจสิยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา

แต่ว่า กะอยากให้เจ้าฮู้น้อ

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าความใด๋

สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป

จักสิเว้าจั่งใด๋จังสิพอ

ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ

เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ

ฮักเจ้าหลายกะด้อ ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าความใด๋

สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป

จักสิเว้าจั่งใด๋จังสิพอ

ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ

เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ โฮ

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าความใด๋

สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป

จักสิเว้าจั่งใด๋จังสิพอ

ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ

ให้เฮาได้ผ้อ

เป็นจังบุญหัวใจแท้น้อ

บุญแท้น้อ

ฮักเจ้าหลายกะด้อ ฮื้อฮือ

ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋

สิฮักษาทุกอย่างเจ้ามอบให้

สุดหัวใจ (สุดหัวใจ)

ฮักเจ้าหลายเด้อ

ดาวน์โหลดมิดี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

sh